Rekenhulp

Met name door de nieuwe kleine ondernemers regeling (KOR) is de toepassing van deze KOR niet vanzelfsprekend. In een aantal gevallen is het zelfs onvoordelig om toepassing van de KOR te vragen. In dat geval dienen er wel BTW-aangiften te worden gedaan gedurende het jaar van aanschaf en de 4 opvolgende jaren. Deze rekenhulp beoogt inzicht te verschaffen in de teruggave bedragen met en zonder toepassing van de KOR, alsmede een indicatie van de teruggaaf.

Opwekvermogen Wp
Theoretisch rendement
De aanschafprijs van de installatie is € EXCL BTW
Tarief *) voor teruglevering van stroom is € INCL BTW 

*) vul hier het theoretisch terug te ontvangen bedrag per kWh in (standaard € 0,21). Het rekenmodel houdt er rekening mee dat bij teruglevering van meer dan 10.000 kWh, het teruglevertarief 6 cent lager ligt.

Disclaimer: BTWretour heeft deze rekenhulp met zorg samengesteld, echter kunnen wij geen aansprakelijkheid accepteren voor het gebruik en de uitkomsten van deze rekenhulp.