Achtergrond informatie

Hoe komt het dat ik nu opeens de BTW op mijn zonnepanelen kan terugvragen?

Dit komt door de uitspraak van een Europese rechtbank inzake de levering van zonnestroom aan het elektriciteitsnet,  op 20 juni is besloten dat iedereen in Europa die zonnepanelen heeft aangesloten op het net aangemerkt wordt als ondernemer, en hiermee ook BTW plichtig is. De basis van deze uitspraak is het arrest van de heer Fuchs die deze rechtszaak heeft aangespannen.  Klik hier voor een verslag van deze rechtszaak. Na deze uitspraak zijn er door twee leden van het CDA (Omtzigt en Mulder) een aantal vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Economische Zaken. Hierop is bekeken wat er met deze uitspraak gedaan moet worden in Nederland als onderdeel van de Europese Unie. Klik hier voor deze vragen en antwoorden

Inmiddels is ook in Nederland meer duidelijkheid over de gevolgen van deze rechtszaak en is het volgende besloten:

Particulieren en VVE’s die zonnepanelen hebben aangeschaft(of nog moeten aanschaffen) en deze aansluiten op het lichtnet vallen onder deze regeling. Zij hebben de mogelijkheid om zich als ondernemer voor de BTW aan te melden en de BTW op aanschaf, installatie en bijkomende kosten terug te vorderen.

Aangezien dit nogal een ingewikkelde procedure is waar je goed op moet letten hoe je de aanvragen indient hebben wij besloten om hier een speciale dienst voor op te zetten. In eerste instantie voor onze eigen klanten maar toen bleek dat er veel meer vraag naar was hebben we besloten om hiervoor een speciale site op te zetten.